Som fotògrafs, creadors, artistes, storytellers. Entenem la fotografia documental com un terreny en constant mutació, un espai sense fronteres on es creuen les coordenades de la realitat i les maneres de narrar-la.

La professionalització del fotògraf avui dia no implica incorporar-se a grans empreses, sinó trobar el llenguatge per desenvolupar les pròpies idees i els mitjans per compartir les històries amb el públic, des de la feina amb una tecnologia assequible fins al domini els canals de difusió i autopublicació.

El concepte de la nostra escola neix a partir del context canviant de la producció fotogràfica contemporània i respon a les noves necessitats dels creadors culturals.

L’escola del CFD ofereix preus molt assequibles i aposta per un equip docent d’alta qualitat, amb grups reduïts i seguiment personalitzat.

El pla d’estudis es dirigeix tant a professionals com a persones que vulguin començar per la base.

La nostra oferta permet adequar-se en ritme i horari a les necessitats de l’estudiant. La metodologia utilitzada se centra en la pràctica creativa i, en cada curs, l’alumne elabora el seu projecte personal tutoritzat pels docents. L’alumne té un contacte proper amb els docents i els professionals, amb qui intercanvia experiències, i pot participar, si així ho desitja, en el programa de beques d’intercanvi i col·laborar en l’organització de les exposicions i activitats del centre.

Espai CFD organitza un programa d’exposicions, projectes i activitats que enriqueix l’oferta formativa de l’escola i submergeix els estudiants en un ambient plenament dedicat a la creació visual, en col·laboració amb altres espais d’àmbit local o internacional.

El passadís del CFD és un espai expositiu destinat exclusivament als treballs dels nostres estudiants. Cada tres mesos s’inaugura amb una selecció dels projectes realitzats en el marc del nostre programa d’estudis.

Línies generals del pla d’estudis:

  • Coneixements profunds del mitjà fotogràfic: tècnica, història, estètica.
  • Alt domini de tot el flux de la imatge digital, des de la presa de la imatge fins a la postproducció i optimització de la imatge final.
  • Audiovisual i multimèdia. Incorporar el vídeo, el so, les tècniques d’animació i la interactivitat per generar projectes innovadors i coherents.
  • Els nous mitjans i plataformes de difusió i autopublicació i els canvis que estan ocasionant en el plantejament global dels projectes.
  • El potencial expressiu, crític i polític de les pràctiques documentals, des de la idea del projecte fins a l’elecció del format i dels mitjans de difusió.
  • Coneixement transversal i contaminant de diferents àmbits del fet visual: el fotoperiodisme, el cine, els mitjans audiovisuals i l’art contemporani.
  • Donar a conèixer els nostres treballs: blogs, projectes expositius, nous formats.
  • Àrea d’expansió professional.