EfectiuTransferència

Número de la cuenta: 2100 3257 73 2200080013
IBAN (formato electrónico): ES8621003257732200080013
IBAN (formato papel): IBAN ES86 2100 3257 7322 0008 0013
SWIFT / BIC: CAIXESBBXXX

Posar el nom de la persona que realitza el curs/taller/píldora i enviar adjunt el comprovant de pagament.

En cumpliment del que regula la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal proporcionades es recullen en fitxers automatizats sota la responsabilitat de Ruido Photo, S.L.

He llegit i accepto els termes i condicions de pagament i matriculació de CFD Barcelona e llegit i accepto la Politica de privacitat

AcceptoNo Accepto